ค้นหา

<ชุดอาหารการเล่น>


★760baht

 สำหรับ 2คน

 

 380baht(1serving)x2

 ・รูปภาพนี้สำหรับหนึ่งคน


★กรุณาจองล่วงหน้า1วัน

 สำหรับลูกค้า2ท่านขึ้นไป

 

★ในแต่ละวันอาหารใน

ชุดอาจมีการเปลี่ยนแปลง

LINE: https://lin.ee/5c5PnA7

HakataWeb: www.bangkokhakata.com
โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด