★ ขออภัยที่จำนวนพนักงานมีน้อยในขณะนี้ แต่โปรดทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน