คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการสั่งซื้อการจัดส่ง➡

อาหารกลางวัน   11:00 น. ~ 14:00 น.   

  (จัดส่งออเดอร์สุดท้าย 13:45 น.)   

  อาหารเย็น 17:00 ~ 22:00 น.   

  (จัดส่ง ออเดอร์สุดท้าย 21.00 น.)

[วันหยุดปกติ]

วันหยุดเดือนมีนาคม

17 มีนาคม 2553 (พฤหัสบดี) Lunch Lime

 ★กรุณาเลื่อนไปด้านข้าง